Ekonomicontrol AB är det lilla företaget som hjälper små och medelstora företag med analys och optimering av verksamheten.