kh

Om Ekonomicontrol

Vårt främsta syfte är att hitta lösningar för ert företags ekonomifunktion.
Hjälpa till med att utarbeta rutiner för att få en effektiv avdelning. Kundanalyser,bidragskalkyler.
stöd vid affärssytembyte och kostnadsuppföljningar är också något vi kan göra åt er.
Vi levererar hög kvalitet till en bra kostnad. Målet är att öka omsättningen med 7 % årligen.
Samt att ge kunden tillgång till allt ekonomisk material dygnet runt och själva kunna ta ut rapporter.